Tin tức

Giám sát an toàn của máy kéoTheo luật pháp của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa về An toàn giao thông đường bộ, luật thúc đẩy cơ giới hoá nông nghiệp, luật sản xuất an toàn và các quy định về giám sát an toàn và quản lý máy móc nông nghiệp, Ban Giám sát an toàn máy móc nông nghiệp được phép chịu trách nhiệm về máy móc nông nghiệp gây nguy hiểm cho sự an toàn của tài sản cá nhân, có nghĩa là máy móc nông nghiệp có thể gây ra (bao gồm máy kéo, máy gặt đập liên hợp, máy móc bảo vệ thực vật di động, động cơ máy xới, máy xay thức ăn, máy cắt cỏ, máy cắt cỏ khô ...) và nhiệm vụ thanh tra.